Jungle boek

Jungle boek

Het eerste Jungle boek

De Broeders van Mowgli

Tabaqui verteld vader Wolf dat Sherekhan is teruggekomen. Sherekhan jaagt die nacht op mensen. Er komt iets de heuvel op. Vader Wolf vindt Mowgli en neemt hem op in zijn gezin. Sherekhan komt naar het hol en eist zijn prooi op. Raksha neemt het voor Mowgli op. Vader Wolf neemt Mowgli mee naar de horde raad. Sherekhan eist daar opnieuw Mowgli op. Dan vraagt Akela “Wie spreekt voor dit Mensenjong?”. Baloo en Bagheera spreken. Baloo heeft een stem in de Wolvenhorde, omdat hij de leraar voor de welpen is. Bagheera heeft geen stem maar bied in ruil een geslachte stier voor de horde. Dit wordt aangenomen.

Akela spreekt: “Kijk toe, kijk goed toe, o wolven.” Zo werd Mowgli opgenomen in de horde der Sionie-Heuvelen voor de prijs van een dode stier en op voorspraak van Baloo.
10 jaar later. Baloo heeft Mowgli van alles geleerd. Akela wordt ouder. Sherekhan papt aan met jongere wolven. Sommige van hen worden aaseters. Bagheera verteld Mowgli zijn verhaal: Hij leefde vroeger in gevangenschap bij de mensen, in gouden kooien, waaruit hij is ontsnapt. Bagheera zegt Mowgli dat hij het vuur moet gaan halen. Akela wordt tijdens de jacht door de andere wolven uitgedaagd en in de val gelokt: Hij mist bij het doden van een prooi. Volgens de horde wet wordt hij afgezet. Sherekhan spreekt bij de rots. De horde heeft het recht om Akela te doden. Het wordt vechten. Met behulp van het vuur redt Mowgli Akela. Hij verwondt en Sherekhan met het vuur en jaagt de wolven van de horde uit elkaar. Akela, Mowgli, Bagheera en 10 wolven blijven over. Mowgli huilt voor het eerst in zijn leven. Mowgli neemt afscheid van Vader en Moeder wolf en gaat naar de mensen. Hij beloofd terug te komen en Sherekhan te doden.

Kaa’s jacht

Uit de tijd dat Baloo Mowgli les gaf. Baloo leert Mowgli de jungle wetten en omgang met de andere dieren. Bagheera vraagt zich af of Baloo niet te streng is. Mowgli mag niet met de apen (Bandar-log) omgaan. De Bandar-log kidnapt Mowgli en brengt hem naar de koele holen. Chil help en informeert Baloo en Bagheera. Baloo en Bagheera vragen Kaa te helpen. Als Bagheera bij de Koele Holen komt wordt Mowgli bij de cobra’s gestopt. Bagheera verliest het gevecht met de apen en springt in het water. Hij roept Kaa om hulp. Baloo vecht met de apen maar kan het ook niet winnen. Kaa jaagt de apen dan weg en breekt de muur waarachter Mowgli gevangen zit. Kaa hypnotiseert de apen en vreet ze op. Mowgli moet Baloo en Bagheera uit de macht van hypnose houden. Bagheera straft Mowgli omdat hij te onvoorzichtig met de apen omging. Zodoende bracht hij zijn eigen maar ook hun leven in gevaar.

Tijger, Tijger

Mowgli gaat naar een mensendorp. Hij wordt op aanraden van de priester opgenomen door Messoea die in hem haar zoon Nathoe ziet, die door een tijger de jungle was ingetrokken. Grijze Broeder is Mowgli gevolgd. Ze praten.
Mowgli moet mensen manieren leren. Hij wordt aangesteld als buffel hoeder. Hij spreekt Buldeo tegen bij dorpspraat als Buldeo verteld dat Sherekhan een geestestijger is. Mowgli gaat op de rug van Rama de buffels hoeden. Mowgli spreekt af met Grijze Broeder dat er een wolf op een rots zal zitten. Zo niet, dan is Sherekhan terug gekeerd en ontmoeten Mowgli en Grijze Broeder elkaar bij de Dhâk boom. Als dat gebeurd lijden Akela en Mowgli de buffels vanaf een kant het ravijn in. Grijze Broeder lijdt de koeien en kalveren vanaf de andere kant het ravijn in. Sherekhan ligt vol gevreten in het ravijn te slapen. Als hij waker wordt is het te laat. Hij is ingesloten en wordt vertrapt door Rama. Buldeo eist Sherekhan op maar Mowgli verjaagd hem met behulp van Akela. Sherekhan wordt gestroopt. Buldeo verteld het dorp dat Mowgli een tovenaar is. Mowgli kan niet meer naar het dorp terug. Ze bekogelen hem met stenen. Mowgli jaagt de buffels het dorp in en vertrekt met Akela en Grijze Broeder terug naar de raadsrots. Daar legt hij, zoals beloofd, de huid van Sherekhan en danst erop. Voortaan jaagt hij zelf met de vier wolven uit het nest waar hij is opgegroeid. Maar hij bleef niet altijd alleen, want enige jaren later werd hij man en trouwde. Maar dat is een verhaal voor volwassenen.

Het tweede Jungleboek

Hoe de vrees in de wereld kwam

De winterregens blijven nagenoeg uit. Ikki voorspelt de droogte. (De wilde broodwortel is aan het verdorren) Het waterpijl van de rivier daalt. Baloo zegt: “We moeten wachten en zien hoe de Mohwa bloeit”. Deze bloeide de lente niet.
Vogels, apen en herten trekken weg. Gouden tijden voor Chil. Het is een slechte tijd van honger en hitte. De Waingundja daalt en de vredesrots wordt zichtbaar. Hathi verklaart de watervrede. Alle dieren mogen van de rivier drinken. Wie jaagt of moordt bij de drinkplaats word gedood. Sherekhan dwingt Mowgli om hem aan te kijken. Sherekhan heeft een mens gedood, niet voor de honger maar voor genoegen. Het was zijn nacht. Mowgli vraagt Hathi welk recht Sherekhan heeft. Hathi verteld het verhaal van Tha, de eerste olifant en schepper. Toen alle dieren van vruchten en gras leefde. Het verhaal is een soort scheppingsverhaal waar de tijger door een soort misverstand begint met moorden. Hij leert ook de mens te doden. Sindsdien is de vrees in de wereld.

De Jungle lijft in

Mang verteld Mowgli dat mensen hen achterna komen. Buldeo is Akela, Mowgli en Grijze Broeder gevolgd. Mowgli en de vier gaan ze tegemoet. Ze besluipen de groep mensen. Buldeo verteld dat ze Messoea gevangen hebben en haar en haar man zullen doden. Mowgli besluit Messoea te redden. De vier, Akela en Bagheera zingen. De mensen vluchten in de bomen. Mowgli redt Messoea. Bagheera neemt haar plek in de hut in. Raksha begeleid Messoea en haar man naar Khanhiwara. Daar zijn de Engelsen die bescherming geven. Als de dorpsbewoners Messoea uit de hut willen halen en ze vinden Bagheera krijgen ze de schrik van hun leven. Mowgli vraagt Hathi de Jungle los te laten over het dorp, zoals hij ook in Bhurtpoer heeft gedaan. Met de hele jungle samen vernietigen ze de velden en de voorraden van de mensen. Alle mensen trekken weg uit het dorp. Tenslotte vernielen alle dieren de huizen en de dorpsmuren.

’s Konings Ankus

Mowgli speelt en zwemt met Kaa. Kaa verteld van de witte cobra in de Koele Holen. Dat hij iets heeft wat alle mensen willen hebben. Ze gaan er naar toe. De witte cobra denkt dat de mensen nog in de koele holen wonen en beschermt er de schat van de vroegere koning. Hij toont Mowgli de schat. Mowgli begrijpt niet wat al die kostbaarheden voor zijn. Hij wil een versierde ankus meenemen. De cobra wil Mowgli doden omdat hij nog nooit een mens heeft laten gaan. Samen met Kaa weet Mowgli te vluchten. Mowgli noemt de cobra Thuu, de dorre tak. Thuu waarschuwt Mowgli dat de ankus de dood is. Bagheera verteld Mowgli dat een ankus een wapen is. Mowgli gooit het weg. Als ze een dag later weer zoeken is het verdwenen. Ze volgen een mensenspoor en reconstrueren de tocht met de ankus. Onderweg verwisseld de ankus een paar keer van eigenaar. In totaal worden 6 mensen gedood. Uit jalousie en hebzucht. Mowgli brengt de ankus weer snel terug naar de cobra en beloont de wachter met kikkers.

De Rode Hond

De horde van het vrije volk wordt weer één. De leider heet Phao. Men hoorde de phial. Een zwervende wolf komt aangelopen. Het is Won-tolla. Won-tolla verteld van de dhole. Ze hebben zijn gezin vermoord. Een horde wilde honden trekt moordend deze kant op. Mowgli zegt niet te willen vluchten maar geeft zijn woord om voor een oplossing te zorgen. Samen met Kaa gaan ze naar de plek des Doods. Mowgli wacht de dhole op en sart ze zodat ze hem achtervolgen. Hierbij snijdt hij de staart van de leider af. Mowgli rent naar de rivier en gooit stenen in de bijenholen. Mowgli springt in de rivier en wordt gered door Kaa. De honden worden dood geprikt door de bijen. De overlevende zwemmen in de rivier en worden opgewacht door de wolven. Er volgt een groot en lang gevecht. Akela sterft. Hij zegt Mowgli dat hij zijn schuld betaald heeft en dat hij naar de mensen terug moet gaan. (“Mowgli zal Mowgli verdrijven.”) Won-tolla neemt wraak op de leider van de honden. De wolven winnen het gevecht en er keert geen hond terug.

De Lenteloop

Mowgli is 17. Alle dieren zijn in Lentesfeer en brullen en stoeien en trekken aandacht. De Lente is de tijd van het nieuwe geluid. Normaal is Mowgli in deze tijd erg uitgelaten en loopt wel tochten van 60 km. Nu is hij treurig, chagrijnig en kan niet hebben dat de andere blij zijn. Na een ruzie met 2 jonge wolven rent hij kwaad weg maar het wordt geen uitgelaten Lente loop. Ver weg besluipt hem weer het nare gevoel en hij denkt aan de laatste woorden van Akela. Hij pest Mysa de buffel in het moeras en trekt dan naar het mensendorp. Hij komt Messoea tegen en deze ontvangt hem liefdevol. Messoea verteld Mowgli dat hij mooi is. Messoea heeft een zoontje van 2. Mowgli’s broertje? Mowgli speelt met broertje, drinkt warme melk en slaapt een hele dag. Grijze Broeder komt Mowgli halen. Ze zien een meisje in het dorp. In de Jungle besluit Mowgli voorgoed terug te gaan naar de mensen. De Jungle werpt Mowgli niet uit, maar Mowgli verdringt Mowgli uit de Jungle. Bagheera dood weer een stier om Mowgli vrij te kopen. Alle schulden zijn nu betaald. Het is een emotioneel afscheid.

Reacties zijn gesloten.